Tạp chí Thư Viện Việt Nam, S. 1(17) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số lưu ý khi tạo lập chỉ số phân loại DDC14 với việc sử dụng bảng phụ 1: tiểu phân mục chung

Nguyễn Ngọc Bích

Tóm tắt


Sau một thời gian triển khai ứng dụng Khung phân loại DDC trong việc phân loại tài liệu tại hệ thống Thư viện công cộng, nhiều đơn vị còn có những vướng mắc khi sử dụng phân loại này, đặc biệt là khi kết hợp bảng phân loại chính với các bản phụ. Trên thực tế đó, tác giả bài viết đã nêu ra những điểm cơ bản, những ví dụ minh họa cụ thể nhằm giúp cho người làm công tác phân loại dễ dàng nắm được nguyên tắc tạo lập chỉ số phân loại khi sử dụng bảng Tiểu phân mục chung để có thể tạo lập cho tài liệu một chỉ số phân loại chính xác nhất.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Thư Viện Việt Nam/Vietnam Library Journal ISSN: 1859-1450
VJOL is sponsored by INASP