Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Trung tâm Thông tin Thư viện UEF
Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đakao, q.1

Đầu mối

Ngô Thị Bích Phương
Ngô Thị Bích Phương
Trung tâm Thông tin Thư viện UEF
Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, p. Đakao, q.1
ĐT:0973.800.747

Email: phuongntb@uef.edu.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vnTạp chí Phát triển và Hội nhập, ISSN: 1859-428X